សម្តេចតេជោ ស្នើឲ្យបងប្អូនកំពុង​ពួន​លាក់​ខ្លួ​ននៅភ្នំ​ក្រ​វ៉ាញ និងនៅតាមកន្លែង​ដ​​ទៃ​ៗទៀ​ត ចេញមករ​សា​រភាព និងទទួលទានអំបុករួមគ្នា – CEN