រថយន្ត​ដឹក​កម្មករ​បើក​វ៉ាង​ជែង​គ្នា ក្នុង​ស្ថានភាព​គ្រោះថ្នាក់ ក្រឡាប់​ផ្ងារជើង របួស​ធ្ងន់​ស្រាល ៥៥​នាក់ – CEN