នារី​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ម្នាក់ ត្រូវ​ឃាត់ខ្លួន​ពីបទ រំលោភ​លើ​ទំនុកចិត្ត គេង​គេង​បន្លំ​យកលុយ​ក្រុមហ៊ុន​ជាង​១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​ – CEN