ប៉ូលីស​ចាប់​វ៉ៃខ្នោះ បុរសម្នាក់ ខ្ចីទូរស័ព្ទគេនិយាយទៅសង្សា​​រ បែរជាយកគេច​ខ្លួ​នបា​ត់ – CEN