អ្នករាយកា​រណ៍​​ពិ​សេស អ​.​ស​.​ប អ្នកនាំពា​ក្យ​​ស​ហ​ភាព​​អឺរ៉ុប ថ្លែងការណ៍ ស្វាគមន៍​នូវ​កា​រ​វិវត្ត​ន៍​​ថ្មីៗ ករណី​លោក​ កឹ​ម សុខា​ – CEN