ស្លាប់ម្នាក់និង​រ​បួសធ្ងន់​២​នាក់ ក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ច​រា​ចរ​ណ៍ រវាងម៉ូតូ​ និងរថយន្ត – CEN