ជាងសោជ​នជាតិ​​វៀត​ណា​ម​ជំនាញលួច​រថ​យន្ដ​ម្នាក់​ ត្រូវ​បង្ក្រាប​,​ ជនសង្ស័យ​សារភាព​​ថា​ រថយន្ដ​ស្មា​ត​​ឃី​​ប្រើ​ពេ​ល​​២​នាទី​ ដើម្បី​លួ​ច​ ហើយ​មាន​​​ឧបក​រណ៍​សម្រាប់​​ផ្ដាច់​ GPS​ – CEN