រកឃើញ​គ្រាប់បែក MK82 ចំនួន ១​គ្រាប់ ដែល​ទម្លាក់​ពីលើ​យន្តហោះ B52 – CEN