អ្នកស្រី អ៊ុង សានស៊ូជី ត្រូវគេប្តឹងនៅអាហ្សង់ទីន​ ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រ​ឆាំង​ជនជា​តិរ៉ូ​ហ៊ី​ងយ៉ា – CEN