១៣​នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​ហេតុ​ការណ៏​រអិល​បាក់ដី នៅ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ​ញ៉ា​ – CEN