កូនប្រុស​ស្រវឹងស្រា ខឹង​ឪពុក​ស្តីអោយ ទាញ​កាំបិត​កាប់​ – CEN