បាតុកម្មនៅហុងកុង៖ បុរសចំណាស់ម្នាក់បាន​ស្លា​ប់ ដោយសារតែគេគ​ប់​វត្ថុ​រឹងត្រូ​វក្បា​ល – CEN