អ្នកជំនាញអះអាងថា ការជួសជុលស្ពានហាលខាងលិច​ប្រាសាទអ​ង្គរវត្ត ត្រូវការពេលវេលា​ប​ន្ថែម ដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងជួសជុល​ – CEN