កម្ពុជា​-​ថៃ ជម្រុញ​បើក​ច្រក​តំបន់​ដែល​នៅ​រ៉ាំរ៉ៃ​ចំនួន​៣ កន្លែង​ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ស្រះកែវ​-​បន្ទាយមានជ័យ – CEN