សម្តេចតេជោ ៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ក្នុ​ងក្រុ​ង​​ព្រះ​សី​ហ​នុ មិនអាចប្រើប្រាស់បន្តទៀ​​ត​​បាន ទើបត្រូវចា​ប់​ផ្តើ​មក​សា​ង​​ឡើង​វិ​ញ​ទាំ​ង​អស់ – CEN