ម្តាយ​ត្រូវ​ឆ្នោត ៤​លាន​ផោន ប៉ុន្តែ​ដាច់ខាត​មិន​ចែក​ឲ្យ​កូន​៤​នាក់ សូម្បី​១​ផោន ពេល​ដឹង​មូលហេតុ​ទើប​លែង​ជេ​រស្តី​ស្ត្រី​ជា​ម្តាយ​ម្នាក់នេះ​ – CEN