នាវាទេសចរ​ណ៍មួ​យគ្រឿ​ង នាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសជិត​ ​២.០០០នាក់ ចូលចត​កំពង់ផែអន្តរ​ជា​តិក្រុង​ព្រះសី​ហនុ – CEN