អគ្គិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះឈើមួយកន្លែង នឹងទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៀត ជិត៦ម៉ឺនដុល្លារ នៅក្នុងស្រុកចំការលើ – CEN