ស្នងការដ្ឋា​នន​គរបា​លទូទាំ​ងរា​ជធា​នី ខេត្ត លើកទឹកចិត្ត ចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មាន ឈានទៅស្វែងរកចាប់ខ្លួន​ក្រុ​មឧក្រិ​​​ដ្ឋ​​ជន ១៨​​នា​ក់ ​ – CEN