អស្ចារ្យ​មែន​! មើល​ត្រី​ឆ្លាម​ដំរី​ដ៏​សែន​ឆ្លាត រង់ចាំ​អាហារ​រៀបចំ​រួច​ទើប​ចូល​ឆី​តែម្តង​ – CEN