យើងនៅតែមានកា​រ​ព្រួយ​​បា​រ​ម្ភ​ចំ​ពោះការ​​ត្រឡ​ប់​​​មក​វិញ​ នៃជន​ស​ក​ម្ម​ប្រ​យុ​ទ្ធ និងការផ្សព្វ​ផ្សាយ​​​​​​​​ម​​នោគ​មវិ​ជ្ជា​​​ជ្រុល​និ​យ​​ម – CEN