ធ្វើឲ្យ​ប្រសើ​ឡើង​ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ភាគខាងត្បូង ប្រវែង​១៣៥,២៥​គីឡូម៉ែត្រ (​ព្រែក​ក្តាម – ធ្លា​ម្អម​) ក្នុង​គម្រោង​សាងសង់​រយៈ ៤​ឆ្នាំ ក្នុង​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​២៤៦,៣៥ លាន​ដុល្លារ​ – CEN