ក្រុងស្វា​យរៀង រៀ​បចំវេ​ទិកាផ្សព្វផ្សាយ និងពិគ្រោះយោបល់រប​ស់​ក្រុមប្រឹ​ក្សាខេ​ត្តស្វាយ​រៀង – CEN