ប្រកាស​បើក​ការប្រកួត​ជា​ផ្លូវការ ការប្រកួត​កីឡា​​ប៉េតង់​ជើងឯក​ពិភពលោក​យុវជន និង​ស្ត្រី លើក​ទី​១៧ – CEN