អាជីវកម្ម​មណ្ឌល​កម្សាន្ត​ទេសចរណ៍ ផ្អាក​អាជីវកម្ម​០១​ថ្ងៃ នៅ​ថ្ងៃទី​២០ ខែវិច្ឆិកា ដើម្បី​គោរព​ព្រះ​វិញ្ញាណក្ខន្ធ ព្រះ​បរមសព សម្តេច​រាជបុត្រី​ – CEN