ប្រជាពលរដ្ឋ​សំណូពរ លោក ឱម យ៉ិនទៀង បញ្ជូន​មន្ត្រី​ចុះ​អង្កេត​បទ​សង្ស័យ​អំពើពុករលួយ របស់​មន្ត្រី​ប្រចាំ​ច្រកទ្វារ​ចាំ​យាម​ខេត្តកោះកុង​ – CEN