ទៀតហើយពុទ្ធោ! ធ្លាក់ដែកពីលើសំណង់អគារ៤​២​ ជាន់ ត្រូវរថយន្តទំនើបមួយ​គ្រឿ​ង – CEN