ក្រសួ​ង​រៀបចំ​ដែន​ដីន​គ​រូនីយកម្ម បានចេញលិខិតផ្អាក​ ​ការសាងសង់សំណង់៤​២​ ជាន់ – CEN