កូនប្រុ​ស​រប​ស់អ​តីតប្រ​ធានា​ធិបតី​អា​ឡឺម៉ង ត្រូវគេចាក់ស្លាប់ពេលកំពុង​ប​ង្រៀន​ – CEN