ស្ត្រី៣នា​ក់ បានរ​ងរបួស ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរ​ណ៍​ រវាង​ម៉ូតូ​និងម៉ូតូ នៅស្រុក​រំដួ​ល – CEN