ចិន​គ្រោង​ព្រលាន​យន្តហោះ​ថ្មី​មួយ​នៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​អង្គរ​នឹង​ចាប់ផ្តើម​សាងសង់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN