ចេញ​សារាចរ​ណែនាំ ចាត់វិធានការ​ថែរក្សា​ទឹក​ទុក ដោយសារ​ធាតុអាកាស​មា​នស​ភាព​ក្តៅ​ហួតហែង​ខ្លាំង​ – CEN