អ្នកជំនាញ នៃ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា រៀបចំ​ទល់​ទ្រ​ប្រាសាទព្រហ្មកិល ខណៈ​ប្រាសាទ​នេះ​មាន​សភាព​ទ្រុឌទ្រោម រង​ការខូចខាត​ជាខ្លាំង – CEN