នាយករដ្ឋមន្រ្តី​អ៊ីស្រា​អ៊ែល រងកា​រចោ​ទ​ប្រកាន់ ពីបទ ពុករ​លួយ​ជា​ច្រើ​នករណី – CEN