រៃអង្គាសបា​នប្រា​ក់ជាង ១០០.០០០ដុល្លារ ដើម្បីជួយគ្រួ​សា​រវៀ​ត​ណាម បញ្ជូនសាកសពស​មា​ជិក​ទៅស្រុ​កវិញ – CEN