ជម្លោះ លោកឡៅ ស៊ុនប៉ា និង ឧកញ៉ា យិ​ន សុវណ្ណី អនុវត្តសាលក្រម​១៦លើក ទើបបានសម្រេច ដោយយកផ្ទះលក់ឡាយឡុងសងទៅអ្នកឈ្នះក្តី ជាង៤០ម៉ឺនដុល្លារ – CEN