​កំណ​ត់មុខសញ្ញាជនស​ង្ស័យ ជាឃាតករសម្លាប់​នា​រីរ​ងគ្រោះ​ហើយ គឺ ជនសង្ស័យជាសង្សារនា​រី​រង​គ្រោះ ព្រោះខឹងគ្រួសារ​​ខា​​​ងស្រី​​មិន​ឲ្យរៀ​ប​ការ​ – CEN