អាមេរិក នឹងបន្ត​កិច្ចស​ហប្រតិ​ប​ត្តិការ លើការងារបោសសម្អាត​មី​​ន​ និងសំណល់ជា​តិ​ផ្ទុះ នៅកម្ពុជា – CEN