រាជ​រដ្ឋាភិ​បា​លកម្ពុជា បានចំណាយថវិការដ្ឋយ៉ាងច្រើ​ន​សន្ធឹ​កស​ន្ធាប់ ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យពិការភា​ព​ ឱ្យទទួលបានគុណភាពជីវិត​ល្អ​ប្រ​សើរ គ្មានការរើសអើង – CEN