ឃុំខ្លួន​ស្ត្រី​ជនជាតិ​វៀតណាម​សញ្ជាតិ​អូស្ត្រាលី​ម្នាក់​ដែល​នាំ​គ្រឿងញៀន​ចូលមក​កម្ពុជា​ – CEN