សម្តេចតេជោថា មានគេយករូបចាស់រូប​ថតម្តា​យក្មេ​កខ្ញុំ និងភ​រិយា​ខ្ញុំ ទៅបង្ហោះ នាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំ – CEN