​នគ​របាល​ព្រ​ហ្មទណ្ឌ ជនជាតិចិន៥នា​ក់ ទៅតុលាការ ក្នុងសំណុំរឿងចិនចាប់ជំ​រិ​​ត​​ចិន នៅខណ្ឌដូនពេ​ញ ​ – CEN