លិចទូកនេសា​ទនៅកូ​រ៉េខា​ងត្បូង ស្លាប់ ៣នាក់ និងបាត់ខ្លួនម្នាក់ – CEN