ទេសរដ្ឋមន្ត្រី លី ធុជ ៖ បោសសម្អាត​មីន​មួយ​គ្រាប់ គឺ​ជួយសង្គ្រោះ​មនុស្ស​មួយ​គ្រួសារ​ – CEN