ជប៉ុន​ សរសើ​រ​​ក​ម្ពុជា ​មានឆន្ទៈ ក្នុង​ការ​បោសសម្អាត​​គ្រា​ប់​​មី​ន​ និង​យុទ្ធភ័​ណ្ឌ​​មិន​​​ទាន់​ផ្ទុះ – CEN