ផ្សារទំនើ​បសិ​នជូ​រីផ្លា​ហ្សា សម្រេចបើកការដ្ឋានសាង​ស​ង់ជា​ផ្លូវ​ការហើយ បន្ទាប់ពីមានការឯកភាពទាំ​ង​ស្រុង​ពីអាជី​វក​រ – CEN