ចិនខឹងស​ម្បាយ៉ាងខ្លាំ​ង​ ក្រោយកាសែតអាមេរិចចុះផ្សាយ​ឯ​កសារ​បែក​ធ្លាយ​ពីជំរុំឃុំខ្លួន​នៅ Xinjiang – CEN