ទីតាំង​ផលិត​និង​ក្លែងក្លាយ​ស្រា ​នៅ​ប៉ោយប៉ែតត្រូវ​បង្ក្រាប រឹបអូស​ស្រា​ប្រមាណ​ ៣០០០ ​ដប​ – CEN