គណបក្ស​ភឿ​ថៃ ៖ អ្នកស្រី​យី​ង​ឡាក់ ទទួលបាន​ទិដ្ឋាការ​ស្នាក់នៅ​អង់គ្លេស​ជាង​៣​ឆ្នាំ​ – CEN