ជនត្រូវចោទ គង់ រ៉ៃយ៉ា ត្រូវតុលាការដោះលែង ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្តោះអាស​ន្ន​តាម​កា​រ​​ស្នើ​សុំ​ – CEN